ด่ ว น แจก ฟ รี สิทธิ์ ป ระกันโควิด รับฟ รี สูงสุด ถึง 100,000 บาท

ด่ ว น แจก ฟ รี สิทธิ์ ป ระกันโควิด รับฟ รี สูงสุด ถึง 100,000 บาท
วันนี้ ดร.ศรีกัญญา ย าทิพย์ เ ล ข าธิการคณะกร รมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแ พร่ระบา ดของไวรั ส CO V I D ในหลายพื้นที่

กบข. มีความห่วงใยสุขภาพของสมาชิกและครอบครัว จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษ “ประกันภัยโควิ ดสำหรับสมาชิก กบข.” โดยไ ม่มีค่าใช้จ่าย

สมาชิกจะได้รับการคุ้มครองย าวนาน 30 วัน ชดเชยภาวะโคมาจากการติดเชื้ อ C O V I D วงเ งิ นสูงสุด 100,000 บาท

โดยสมาชิกกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพียงพิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี “@tipgo” และกดเพิ่มเพื่อน ต่อมากดลงทะเบียนรับประกันภั ยโควิ ด โดยสมาชิกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จัดส่งข้อมูลผ่านระบบ หลังจากนั้นยืนยันการใช้สิทธิ์สมาชิก กบข. โดยพิมพ์คำว่า “กบข.” ในกล่องข้อความไลน์ Dhipaya Insurance ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตอบกลับข้อความของสมาชิกเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์และเริ่มต้นการคุ้มครองทันที

สำหรับ สมาชิกที่สนใ จสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทิพยประกันภั ย โทร. 0 2 2 3 9 2 8 3 0 ถึง 7 หรือติดตามข่าวส ารสวัสดิการใหม่ได้ทาง Facebook กบข. หรือ Line กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity

ขอขอบคุณที่มา : TNNONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *