เ ช็ ก ด่ วน 4 กลุ่มดังกล่าว โดนตั ดสิทธิ์ ไม่ได้รับ 3,500 นาน 2เดือน

เ ช็ ก ด่ วน 4 กลุ่มดังกล่าว โดนตั ดสิทธิ์ ไม่ได้รับ 3,500 นาน 2เดือน
วันนี้ (12 ม.ค.64) นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเ งิ นเฉพาะกิจของรัฐ แถลงข่าวมาตรการด้านการเ งิ นเพื่อดูแลและเยียวย า ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เผยว่า จำนวนผู้ที่จะได้รับเ งิ นช่วยเหลือต้องให้คลังพิจารณาก่อน โดยจะมีการสรุปเพื่อเสนอ ครม.ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ โครงการ “เราชนะ” รับเ งิ นเยี ย ว ย า 3,500 บาท 2 เดือน จะแตกต่างกับโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ใครลงก่อนได้ก่อน แต่โครงการนี้ไม่ต้องแ ย่ ง กั น หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ก็จะได้รับสิทธิ์ทันที คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค. นี้ และผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะได้รับเ งิ นได้อย่างช้าสุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ.นี้

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการ “เราชนะ” จะสามารถจ่ายเ งิ นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอน เพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน และมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริง

กลุ่มที่จะได้ร่วมโครงการในเบื้องต้น ได้แก่ ผู้มีอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เป็นต้น หากผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการค น ล ะ ครึ่ง หากเข้าเกณฑ์เป็นผู้ได้รับสิทธิ จะไม่จำเป็นต้องเข้าไป กรอกข้อมูลในโครงการเราชนะอีก เนื่องจากจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนเ รื่ อ งระบบอีกที

ส่วน 4 กลุ่มที่จะไม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ 1.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 3.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 และ 4.ผู้ที่มีรายได้สูง โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ซึ่งจะป ร ะ เ มิ น จากฐานเ งิ นเดือนและบัญชีเ งิ นฝาก

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ต่าง ที่ชัดเจน นั้นจะกำหนดออกมาอีกครั้ง หลังจากผ่านการอนุมัติจาก ครม. ในสัปดาห์หน้า

ขอขอบคุณที่มาจาก siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *